Εγγύηση και Πιστοποίηση Κατασκευής

To όνομα Lloyd's Register είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις λέξεις αξιοπιστία και κύρος, στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν όλες τις υπηρεσίες του πρωτοπόρου ανεξάρτητου παγκόσμιου νηογνώμονα και φορέα πιστοποίησης που ιδρύθηκε το 1760. Ο όρος «Κατάταξη Πλοίων» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα όταν μια μικρή ομάδα πραγματογνωμόνων ασχολούνταν με τον έλεγχο των πλοίων και την κατάταξή τους, ανάλογα με την κατάσταση τους.

Το Lloyd's Register διαθέτει περισσότερα από 200 αποκλειστικά γραφεία παγκοσμίως και απασχολεί 4500 προσωπικό συνολικά. Ο όμιλος Lloyd's Register παρέχει υπηρεσίες κατάταξης, επιθεώρησης και πιστοποίησης που στοχεύουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφάλειας, ποιότητας και περιβάλλοντος και των επιχειρηματικών αναγκών των πελατών του.

Όλα τα σκάφη της ARGO HELLAS διαθέτουν πιστοποιητικό του φορέα Lloyd και συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευής 5 ετών.

Επιπλέον, τα σκάφη της ARGO HELLAS διαθέτουν βεβαίωση συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις άντωσης και ευστάθειας καθώς είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την πιστοποίηση του Ελληνικού Νηογνώμονα για την σήμανση CE των σκαφών αναψυχής.