Διεκπεραιώσεις

Η ARGO HELLAS αναλαμβάνει να διεκπαιρεώσει για εσάς όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για να είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το σκάφος που αγοράσατε. Εσείς συμπληρώνετε μόνο τα κατάλληλα έντυπα που θα βρείτε εδώ και εμείς θα προχωρήσουμε όλες τις διαδικασίες για:

Tη λεμβολόγηση του σκάφους
Tην έκδοση ή ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλοών (ερασιτεχνική ή επαγγελματική
Tην έκδοση ή ανανέωση άδειας χειριστού
Tην έκδοση ή ανανέωση ατομικής άδεια αλιείας (ερασιτεχνική ή επαγγελματική)
Tην έκδοση ή ανανέωση άδειας αλιείας του σκάφους
Tην έκδοση άδειας VHF (σε περίπτωση που υπάρχει)
Tη μεταβίβαση - αλλαγή κυριότητας του σκάφους
Tην έκδοση βεβαίωσης αξιοπλοΐας του σκάφους